Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Рубрики (Новости), добавил admin 25-04-2012

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

50099, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 68

 Шановні акціонери!

Дирекція Приватного акціонерного товариства «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ» повідомляє Вас, що 28 травня 2012 року о 10.00 год. за адресою: 50099, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, буд. 68, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 28 травня 2012 року з 09.20 до 09.50 год. за адресою: 50099, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, буд. 68.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 25 травня 2012 року.

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

4. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік та його затвердження.

5. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2011 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутків або порядок покриття збитків Товариства за 2011 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

9. Схвалення і попереднє схвалення значних правочинів у 2012 році, які будуть вчинені директором Товариства Потьомкіним Андрієм Олександровичем із граничною сумою одного правочину більше 1 347,1 тис. грн., з визначенням інших умов правочинів на власний розсуд, з правом передоручення права вчинення правочинів (підпису і печатки) виконавчому директору ПрАТ «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ» Діденко Олегу Володимировичу, на підставі довіреності».

10. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

 

Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення річних загальних зборів  за місцезнаходженням товариства за адресою: 50099, місто Кривий Ріг,проспект Карла Маркса, будинок 68, ПрАТ «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ» у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. Посадова особа товариства, відповідальна  за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного – Зубко Тетяна Сергіївна.

28 травня 2012 року ознайомлення акціонерів  з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок (0564) 90–29-54


Директор  ПрАТ «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ»                                                   Потьомкін А.О.

 

Річний звіт емітента цінних паперів за 2011 рік (офіційно опубліковані дані)

Теги

Партнеры


Каталог «Украина промышленная»

Справочник Кривого Рога

Агентство Промышленных Новостей
GearBest.com
GearBest.com
http://www.klaster-plus.ua/