Зміна складу посадових осіб емітента

Рубрики (Новости), добавил admin 31-05-2012

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РЕМЕКСКАВАТОРМАШ”
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30735475
1.4. Місцезнаходження емітента: 50099, м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, буд. 68
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0564) 90–29-54
1.6. Електронна поштова адреса: partner@zaorem.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.zaorem.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
2.1. Посадова особа Мірчук Тетяна Ігорівна (паспорт серії АН № 989174, виданий Центр.-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області 10.10.2011р.) звільнена з посади Члена наглядової ради ПрАТ «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ» згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “РЕМЕКСКАВАТОРМАШ” від 28.05.2012р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. На посаді перебувала з 16.12.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої особи призначений Яцик Андрій Васильович (паспорт серії АМ № 778571, виданий Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 06.11.2001р.) згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “РЕМЕКСКАВАТОРМАШ” від 28.05.2012р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Попередня посада – директор з маркетингу ПрАТ «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор ПрАТ “РЕМЕКСКАВАТОРМАШ” Потьомкін Андрій Олександрович 28.05.2012р.

Теги

Партнеры


Каталог «Украина промышленная»

Справочник Кривого Рога

Агентство Промышленных Новостей
GearBest.com
GearBest.com
http://www.klaster-plus.ua/