Перетворення ПрАТ «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ» в ТОВ «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ»

Рубрики (Новости), добавил admin 26-07-2012

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 50099, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, буд. 68
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30735475
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0564) 90–29-54
1.6. Електронна поштова адреса емітента: partner@zaorem.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.zaorem.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

2. Текст повідомлення
20 липня 2012 року за адресою: 50099, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, буд. 68 в приміщенні Приватного акціонерного товариства «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ» відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Товариства на яких прийнято рішення про перетворення Приватного акціонерного товариства «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ».
Результати голосування: Кількість та відсоток голосів акціонерів, що проголосували «ЗА» — 3 акціонери, яким належить 100 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів товариства та 100% від зареєстрованих. Проти – немає, утримались – немає.
Повне найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ».
Порядок розподілу активів та зобов’язань: до товариства-правонаступника переходять всі права та обов’язки Приватного акціонерного товариства «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ».
Розмір статутного капіталу правонаступника складатиме 92 500,00 грн. (дев’яносто дві тисячі п’ятсот гривень 00 коп.).
Інформація про порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капіталі правонаступника: обмін акцій буде проводитися до 20.09.2012р. включно, шляхом видачі акціонерам письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. Кожен акціонер отримає кількість часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, яка дорівнює кількості належних йому акцій Товариства.
Інформація про порядок та умови обміну акцій частки у статутному капіталі правонаступника: Обмін акцій на частки правонаступника Приватного акціонерного товариства «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ» здійснюватиметься у два етапи. На першому етапі, який починається 20 липня 2012 року в обмін на акції Товариства акціонери отримують письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Товариства. Для обміну акцій Приватного акціонерного товариства «РЕМЕКСКАВАТОРМАШ» на письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Товариства акціонерами подаються письмові заяви на ім’я Голови комісії з припинення Потьомкіна Андрія Олександровича, за адресою: 50099, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, б. 68, офіс № 349. Заява складається у довільній формі. Заява подається у робочі дні з 10–00 до 17–00. У разі неподання акціонером відповідної заяви до 20.09.2012р. голова комісії з припинення в будь-якому разі виписує письмове зобов’язання на відповідну кількість часток у статутному капіталі правонаступника в зазначений термін.
Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Товариства. Покласти обов’язок з виконання дій щодо скасування випуску акцій Товариства на Голову комісії з припинення.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством:

Голова комісії з припинення Потьомкін Андрій Олександрович

Предлагаем мельничное оборудование

Рубрики (Запчасти, Новости, Продаем), добавил admin 16-07-2012

Наше предприятие имеет возможность поставки для нужд Ваших предприятий:

1.) Мельница ММС 5,0х2,3(производитель Сызрань) — 1 штука, год производства-1981г.
2.) Мельница МШР 3,6 х5,0 (производитель НКМЗ) – 2 штуки, год производства-1982г.
3.) Классификатор (производитель НКМЗ) – 1 штука, год производства-1982г.
4.) Гидроциклон (производитель НКМЗ) – 1 штука, год производства-1982г.
5.) Бутары, флотационное оборудование, производство-1982г.

Мы можем произвести монтаж, шеф-монтаж, пусконаладочные работы данного оборудования на Ваших производственных площадках.
В случае Вашей заинтересованности в данном оборудовании, будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы.

Теги

Партнеры


Каталог «Украина промышленная»

Справочник Кривого Рога

Агентство Промышленных Новостей
GearBest.com
GearBest.com
http://www.klaster-plus.ua/